Хостеси за събития

    Предоставяне на хостеси за корпоративни и частни събития, изложения и фестивали.